เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กันยายน 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กันยายน 2564

1 งานคันหิวและรางตื้น

      

     

2 งานตรวจสอบค่าระดับ

    

    

3 งานตีเส้นจราจร

    

      

4 งานทดสอบวัสดุโครงการ

      

    

5 งานเกาะกลาง

      

    

6 งานเทผิวจราจรคอนกรีต คสล.

      

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น