เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน สิงหาคม 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน สิงหาคม 2564

1 งานคันหิวและรางตื้น

      

     

2 งานดาดคอนกรีตเกาะกลาง

    

    

3 งานติดตั้งการ์ดเรล

    

      

4 งานเทคอนกรีตทางจักรยาน

      

    

5 งานเทผิวคอนกรีตจราจร

      

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น