เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มิถุนายน 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มิถุนายน 2564

1 งานตัดเกรดชั้นพื้นทาง

      

     

2 งานต่อเเบบบ่อพักท่อ

    

    

3 งานปรับทรายเทผิวจราจรคอนกรีต

    

      

4 งานปูแผ่นพื้นทางเท้า

      

    

5 งานเทผิวจราจรคอนกรีต

      

    

6 งานเทผิวทางจักรยาน

      

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น