เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2564

1 การเข้าแบบปรับทราย

      

     

2 งานคันหินและรางตื้น

    

    

3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

    

      

4 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

      

    

5 งานเทคอนกรีตทางจักรยาน

      

    

6 งานเทผิวจราจรคอนกรีต

      

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น