เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน 2564

1 เข้าแบบเทต่อปากบ่อพัก คสล.1.20 ม

      

     

     

     

2 งานเช็คระดับทรายเทผิวคอนกรีตจราจร

    

    

    

3 งานตัดเกรดชั้นรองพื้นทาง

    

      

    

    

4 งานทดสอบชั้นรองพื้นทาง

      

    

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น