เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2564

1 งานตรวจสอบค่าระดับชั้นรองพื้นทาง

      

     

2 งานทดสอบชั้นรองพื้นทาง

    

    

3 งานบดอัดรองพื้นทาง-ลูกรัง

    

      

4 งานเทคอนกรีตคันหินรางตื้น

      

    

5 งานเทคอนกรีตผิวจราจร

    

    

6 งานยอดยางตามรอยต่อถนนคอนกรีต

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น