เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

1 งานตรวจสอบค่าระดับ

      

     

2 งานตัดเกรดชั้นรองพื้นทาง

    

    

3 งานทดสอบวัสดุโครงการ

    

      

4 งานคันหินรางตื้น

      

    

5 งานเทผิวจราจรคอนกรีต ค.ส.ล.

    

    

6 งาน เทบ่อพัก ค.ส.ล.

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น