เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กันยายน 2563 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กันยายน 2563

1 งานตรวจสอบค่าระดับ

      

     

2 งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล.

    

    

3 งานทดสอบวัสดุโครงการ

    

      

4 งานตัดเกรดชั้นรองพื้นทาง

      

    

5 งานเทผิวจราจรคอนกรีต ค.ส.ล.

    

    

6 งานว่างท่อ ค.ส.ล.

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น