เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ที่ตั่งโครงการ 

   ที่ตั้งโครงการ 

          โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการตามแนวถนนผังเมืองรวมโดยมีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพื้นที่โครงการทั้ง 2 ตำบลอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร