เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2564

1 งานทดสอบวัสดุโครงการ

      

     

2 งานเทผิวจราจรคอนกรีต คสล.

    

    

3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

    

      

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น