เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

เกี่ยวกับเรา

บริษัทที่ปรึกษา

สำนักงานโครงการ

27/5 ซ.พินิจ ต.ศรีบุณเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000


โทรศัพท์ : -


บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด

111/83 ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2281-9431

โทรสาร : 02-629-8936

E-mail : mvs_consultants@yahoo.comหน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท


เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-551-5415

โทรสาร : 02-551-5416

Webside : WWW.drr.go.th.

สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร.1146

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

เลขที่ 103 ถ.ตาดแคน-หนองหอย  ต.มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 0-4267-2041
 
โทรสาร : 0-4261-4472
 
E-mail :
mukdahan@drr.go.th
Webside : Https://
mukdahan.drr.go.th